Our Offer / Nasza oferta

S flaga wielkiej brytanii

Producing quality goods or services has always been a challenge. Nowadays, we all feel it , selling becomes even greater challenge. That is why it is crucial to make right choices about marketing and promotional campaigns to drive up and develop sales. MM PR is a marketing and PR company focused  on tourism  sports markets. We combine our  knowledge,  our long term experience and  proffessionalism to deliver highest quality service. We offer tailor made solutions to your  requirements in the arena of  specialized marketing and PR services in the tourism sector.

 

 Our scope of services includes:

 

– Creation and implementation of promotional campaigns (Public Relations and e-Public Relations)

 

– Development of  communication strategies

 

– Preparation and management of  media plans

 

– Ideas for promotional campaigns and advertising campaigns

 

– Full scope,  organization of the press trips

 

– Crisis management actions plans in marketing and Public Relations

 

We analyze constantly the tourism and sports markets to acquire the knowledge we can further use to choose proper tools to build up efficient advertising, promotional & communication campaigns.

 

Our references: 

Egyptian Tourism Authority, Polish Chamber of Tourism,  Algerian National Tourism Office, Czech Tourism Authority, Tourism Ireland, Tourism Malaysia, Visit Mexico, Slovak Tourist Board, Allianz, Polish Yachting Association, Lodz Philharmonic, BRE Bank, Tourism Ministry of the Republic of Belarus, Nivea,       Tourist office of Romania, Croatian National Tourist Board, Moroccan National Tourist Office, Tunisian National Tourist Office,  Embassy of Jamaica,  Kenya Tourist Board,   Dominican Republic Tourism Board,  Oasis Tours,  Neckermann, Rainbow Tours, BRJ Yacht Design and more.

We will be delighted to meet you and prepare a detailed solution to your needs.

 

S Flaga_polska bW dzisiejszych czasach wyzwaniem jest nie tyle wytworzenie, ale przede wszystkim sprzedaż produktów lub usług z oczekiwanym zyskiem. Kluczową rolę odgrywają w tej kwestii skutecznie działania promocyjno-reklamowe.

MM PR jest firmą, która specjalizuje się w usługach i produktach związanych z szeroko rozumianym rynkiem turystycznym. Połączyła nas nie tylko wiedza, doświadczenie, ale także pasja oraz wspólne zainteresowania.

Oferujemy usługi indywidualnie skrojone na potrzeby Państwa firmy, uwzględniające specyfikę branży turystycznej i sportowej (w szczególności sportów wodnych), m.in. takie jak:

  • opracowywanie i wdrażanie kampanii promocyjnych (usługi Public Relations oraz e-Public Relations),
  • przygotowywanie strategii komunikacyjnych (czyli jak, komu, za pomocą jakich narzędzi przekazać informacje, tak aby osiągnąć pożądany rezultat),
  • tworzenie planów mediowych (doradztwo z kwestiach korzystania z powierzchni reklamowej w mediach polskich i zagranicznych, negocjacja jak najlepszych cen),
  • opracowanie i wdrożenie działań promocyjnych i reklamowych dla Państwa firmy oraz produktów,
  • organizacja wyjazdów prasowych dla dziennikarzy (polskich i zagranicznych), by mogli zapoznać się z Państwa firmą oraz oferowanymi produktami.

Znamy i analizujemy na bieżąco specyfikę branży żeglarskiej i turystycznej. Dzięki temu zyskujemy wiedzę i potrafimy trafnie wybierać narzędzia służące reklamie, promocji oraz komunikacji.

Nasze referencje:

Ministerstwo Turystyki Egiptu, Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki Białoruskiej, Ośrodek Informacji Turystycznej Rumunii, Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej republiki Chorwacji, Allianz, Polski Związek Żeglarski, Filharmonia w Łodzi, BRE Bank, Moroccan National Tourist Office, Tunezyjski Urząd d/s Turystyki, Ambasada Jamajki, Kenya Touris Board, Nivea, Dominican Republic Tourism Board, Oasis Tours, Neckermann,Rainbow Tours, GTI, Złote Tarasy, Warszawska Izba Turystyki, Polska Izba Turystyki, Algerian National Tourism Office, Czech Tourism Authority,Tourism Ireland, Tourism Malaysia, Visit Mexico, Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej, BRJ Yacht Design.

Zapraszamy do współpracy!